FH1 Packing AM

강의카페
전체 46
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
10월 SELF STUDY
강남글로벌어학원 | 2019.07.26 | 추천 0 | 조회 43
강남글로벌어학원 2019.07.26 0 43
공지사항
11월 SELF STUDY
강남글로벌어학원 | 2019.07.22 | 추천 0 | 조회 36
강남글로벌어학원 2019.07.22 0 36
공지사항
[글로벌어학원 강남캠퍼스] 현장강의 동영상 수강안내
강남글로벌어학원 | 2019.04.01 | 추천 0 | 조회 131
강남글로벌어학원 2019.04.01 0 131
43
DAY2]Greetings
Raina | 2019.04.07 | 추천 0 | 조회 50
Raina 2019.04.07 0 50
42
DAY2]Greetings
Raina | 2019.04.07 | 추천 0 | 조회 54
Raina 2019.04.07 0 54
41
DAY1]발음집중학습(모음편)
Raina | 2019.04.07 | 추천 0 | 조회 53
Raina 2019.04.07 0 53
40
FH1월수 팩킹반 단톡방있습니다 (현장강의비번문의및 자료요청은 단톡방에해주세요)
Raina | 2019.04.07 | 추천 0 | 조회 41
Raina 2019.04.07 0 41
39
4월 개강인사
Raina | 2019.04.06 | 추천 0 | 조회 52
Raina 2019.04.06 0 52
38
수요일-9회차 수업에 교과서 정리합니다.교과서 지참해주세요
Raina | 2019.03.26 | 추천 0 | 조회 59
Raina 2019.03.26 0 59
37
팩킹]DAY8. Daily routines
Raina | 2019.03.26 | 추천 0 | 조회 63
Raina 2019.03.26 0 63
36
팩킹]DAY7. Places in my neighborhood
Raina | 2019.03.26 | 추천 0 | 조회 54
Raina 2019.03.26 0 54
35
팩킹]DAY6 .Furniture and home appliances vocabulary
Raina | 2019.03.26 | 추천 0 | 조회 44
Raina 2019.03.26 0 44
34
팩킹]DAY5.가족관계 [족보를 털어라 특집]
Raina | 2019.03.18 | 추천 0 | 조회 61
Raina 2019.03.18 0 61